Om tidskriften

Tidskriften ESSÄ grundades 2017 av Emi-Simone Zawall och publicerar nyskriven essäistik. Varje nummer återutger en svensk kulturhistorisk text, bild eller ett objekt som kommenteras i essäform av olika skribenter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla vitt skilda tolkningar. Tidskriften nominerades till Årets kulturtidskrift 2018 och 2020.

Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften är Emi-Simone Zawall och formgivare är Jens Andersson.

»Tidskriften Essä (…) ska jag ta en prenumeration på, väldigt köttig« Ulf Lundell, Vardagar 8
»Som vanligt visar tidskriften ESSÄ hur rika världens minsta beståndsdelar blir för den som besitter kunskaper och fantasi. I stället för att ständigt konsumera nytt kan hon fördjupa sig i det skenbart bekanta och därav utvinna sin glädje.« Michel Ekman, HBL
»Tidskriften ESSÄ (…) är genialisk i sin idé att låta ett antal essäister ta intryck av en gemensam källa.« Henrik Sahl Johansson, SvD
Juryns motivering: »Essä ger utrymme för längre texter och tankebanor kring oväntade ämnen. Varje nummers hjärta är en återpublicerad text eller bild, som en handfull skribenter uppmanas att ta itu med. Tidskriften Essä är idéburen, konsekvent, textbaserad och ändå snygg.« Nominerad till Årets kulturtidskrift 2020, Juryns motivering
»Elegant utformat både till innehåll och form har Essä med bara två utkomna nummer, om Almqvist och den svenska fattigdomen och om en geometrisk karta från 1600-talet, lyckats fylla ett tomrum i den svenska tidskriftsfloran som vi inte visste fanns.« Nominerad till Årets kulturtidskrift 2018, Juryns motivering
»Inget mindre än en kulturgärning.« Björn Kohlström
»Det är ett tidskriftsnummer som känns som en lisa att läsa i en tid av irrande uppmärksamhet och korta hågkomster.« Dagens Nyheter
»En vacker tidskrift man blir lycklig av« Stefan Eklund
Format 17 x 24 cm
Papper Munken Pure, 150/300 gram 
Typsnitt Indigo/Filosofia
Bindning Trådbunden
Utgivningsintervall Fyra nummer per år (ungefär)

Vi sparar kakor för att komma ihåg dina val och analysera trafik på hemsidan. Du kan välja att enbart acceptera nödvändiga kakor som krävs för att hemsidan ska fungera. Läs mer