Prenumeration

  • + Fyra nummer direkt i brevlådan
  • + Fraktfritt inom Sverige
  • + Frivillig förnyelse
Beställare
Startnummer
Prenumeration

Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext som kommenteras i essäform av skribenter med olika ingångar, temperament och åsikter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla skilda tolkningar. Tidskriften Essä utkommer med fyra nummer per år.

För prenumeration till utlandet tillkommer en extra portokostnad på 69 kr som engångsbelopp. Du kan välja om du vill att prenumerationen ska börja med det senaste numret eller nästa nummer. För att förnya din prenumeration väljer du "Förnyelse av prenumeration".

Format 17 x 24 cm
Papper Munken Pure, 150/300 gram 
Typsnitt Indigo/Filosofia
Bindning Trådbunden
Utgivningsintervall Fyra nummer per år (ungefär)

Vi sparar kakor för att komma ihåg dina val och analysera trafik på hemsidan. Du kan välja att enbart acceptera nödvändiga kakor som krävs för att hemsidan ska fungera. Läs mer